Pochlubila se, že právě inovační centrum na této cestě mladoboleslavským výrobcům pomohlo. Stejně jako téměř pěti desítkám dalších firem v kraji, kterým přispělo na spolupráci s lidmi z tvůrčí branže. Ti pak svými nápady pomohli nejen zlepšit vzhled nabízených výrobků (nebo třeba jejich balení, když přece „obal prodává“), ale například také s reklamou nebo s propagací na internetu. Potvrzuje to i projektová manažerka SIC Barbara Svojanovská. „Díky Kreativním voucherům Středočeského kraje učíme firmy přemýšlet jinak,“ konstatovala. A potvrzuje se prý, že dobrý design dělá dobrý obchod.

Co změnit na bedně na zdi?

Hydrantový systém v novém designu z produkce společnosti Montana.Zdroj: archiv SICK produkci společnosti Montana patří již po dvě desetiletí hydrantové systémy pro průmyslové podniky. Řeklo by se, že na těch lze těžko něco měnit nebo vymýšlet nového – a tak si zákazník mezi dodavateli může vybírat jedině podle ceny a termínu dodání. Právě s využitím kreativních voucherů, které lze označit za drobnější dotace se zjednodušenou administrativou, si společnost Montana nechala navrhnout nový systém hydrantových skříní, které se vzhledově liší od toho, co nabízí konkurence. Zadání znělo vytvořit design, který bude jiný než běžná produkce – s důrazem na esteticko-funkční hledisko, což může oslovit nové zákazníky – a současně využitelný i do veřejných prostor. Přičemž i zde se rýsuje nové odbytiště.

Déšť. Ilustrační fotografie.
Bude pršet. Hodně: někde mají spadnout kvanta vody

„Potřebovali jsme takový produkt, který by splňoval nároky průmyslového designu na dalších několik let dopředu s tím, že nově zacílí na veřejné budovy: obchodní centra, hotely, kanceláře, ale i muzea nebo sportoviště či dopravní terminály,“ shrnul výchozí situaci ředitel společnosti Montana Martin Kouřil. Výsledek spolupráce s brněnským designérem Martinem Tvarůžkem, kterou pomohly zaplatit právě peníze z kreativních voucherů, si pochvaluje. „Jsem rád, že s takto pojatým výrobkem pro nás vznikají nové příležitosti expanze na zahraniční trhy,“ konstatoval.

Příspěvky jsou k dispozici

Podobný příběh nabízí SIC i dalším středočeským firmám. S tím, že jednorázová finanční podpora v rámci programů kreativních voucherů, tedy na spolupráci malých a středních podniků s kreativci rozličného zaměření, může dosahovat až 300 tisíc korun. Výsledkem může být nový návrh výrobku, jeho propagace či třeba změna marketingové strategie vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti. To vše mohou změnit firmy, které nechají kreativce pohlédnout na své podnikání zkušenýma očima. Poskytovaná dotace může dosáhnout 85 procent celkových nákladů na spolupráci.

Projektová manažerka Svojanovská upozornila, že právě o průmyslový design je mezi žadateli o podporu stále větší zájem. „Těší nás, že díky kreativním voucherům se posouvá i způsob nazírání firem na kreativu obecně. Lépe chápou, že ve spolupráci se zdánlivě odlišnými obory se skrývá netušený ekonomický potenciál,“ konstatovala. Právě to měla na mysli, když zmiňovala, že SIC učí firmy „přemýšlet jinak“.

Z vyhlášení Ceny hejtmanky Středočeského kraje pro rok 2019 v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi.
Zamýšlené udílení cen hejtmanky Středočeského kraje podlehlo koronaviru

Kreativní vouchery nabízí Středočeský kraj prostřednictvím SIC od roku 2018; vypsány byly dvě výzvy. V jejich rámci rozdělil mezi 48 firem bezmála 9,6 milionu korun; přesný součet dosahuje 9 576 384 Kč, uvedla Kremrová. V rámci aktuálně vyhlášení výzvy mohou žádat o příspěvky jak firmy, tak výzkumné organizace.