„Evropa, která je tradičně základem práv kolektivního vyjednávání, viděla podkopávat nebo obcházet práva pracovníků firmy v Estonsku, Nizozemsku, Norsku a Španělsku,“ konstatuje se ve zprávě ITUC Global Rights Index 2019 vydané Mezinárodní odborovou konfederací (International Trade Union Confederation, ITUC). Často jsou prý zaměstnanci postihováni například za svou účast na stávkách.

Problémové Česko

Potíže jsou podle zprávy i v České republice, kde prý dochází k opakovanému porušování práv. A přestože se nachází ve druhé nejmírnější kategorii ze šesti – v té nejhorší jsou například Libye, Palestina či Somálsko – není to pro Česko nijak lichotivé. Podle ITUC je na tom hůře než například sousední Rakousko, Německo či Slovensko.

„Dochází k porušování základních zaměstnaneckých práv, kam patří právo na sdružování, ale často není ani dodržován zákoník práce či bezpečnost zaměstnanců,“ míní Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Často jsou podle něj oběťmi například zahraniční zaměstnanci. „Česko by určitě mělo mít ambice na ty nejlepší pozice a eliminovat porušování práv,“ komentuje srovnání s ostatními zeměmi.

Tisícovky stížností

Podle dat Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) si loni na zaměstnavatele stěžovalo přes čtyři tisíce lidí. Z toho 2341 z nich mělo potíže v oblasti odměňování. „Poukazují zejména na výši mzdy, na nedodržení zaručené mzdy a nezaplacené příplatky za práci ve dnech pracovního klidu, nezaplacení práce a příplatků za práci přesčas, příplatky za noční práci, případně na neposkytnutí mzdy ve výplatním termínu,“ uvádí náměstek generálního inspektora SÚIP Jiří Macíček.

Necelých patnáct stovek stížností se týkalo toho, jak s nimi zaměstnavatelé ukončili pracovní poměr. „Dalších 735 podnětů směřovalo do oblasti pracovní doby a poukazují na nezákonné rozvrhování pracovní doby, neposkytnutí nepřetržitého odpočinku v týdnu nebo přestávky v práci či vedení nedostatečné evidence o odpracované době,“ dodává Macíček.

Ubývá lidí bez práce

Obecně se ale dá říci, že se počet stížností za poslední roky mírně snižuje. Nahrává tomu situace na trhu práce, kdy je nejméně nezaměstnaných od roku 1997. Firmy mají problémy najít zaměstnance, a pokud se k nim nechovají dobře, utečou jim.