Od konce října více než 130 zaměstnanců Tony oficiálně ví, že jejich podnik končí k poslednímu prosinci. Nyní vědí i to, že ani nový výrobce zaměstnance nepřevezme a ti si tak definitivně musí hledat novou práci.

Podle mluvčího společnosti Radovana Suka po oznámení tohoto záměru vedení společnosti Tona kontaktovali potenciální zájemci o koupi závodu (včetně pozemku, budov a dalšího majetku) s úmyslem pokračovat zde ve výrobě, která nebude společnosti Tona konkurovat.

Převod stávajících zaměstnanců pod nového vlastníka, jenž byl v prvotní fázi rovněž zvažován, není nakonec součástí potenciální obchodní transakce.
Součástí případného prodeje rovněž nebudou obchodní značky TONA a TONA-EXPERT a současné obchodní aktivity.

Předložené nabídky jsou momentálně vyhodnocovány a veškerá jednání podle mluvčího probíhají co nejrychleji. Snahou je dosáhnout co nejlepšího výsledku pro všechny zúčastněné strany: zaměstnance, dodavatele, akcionáře a všechny další strany, které mají zájem na přežití výrobního závodu.

Společnost pokračuje v procesu ukončování většiny pracovních poměrů v souladu s již dříve oznámeným plánem. „Společnost Tona samozřejmě zcela uznává dohodu, jež byla uzavřena se zástupci odborů a zaměstnanců dne 11. listopadu 2010,“ připomněl Radovan Suk.

Michal Krúpa, ředitel továrny k tomu dodává: „Pevně věřím, že zaměstnanci Tony vzhledem ke své profesní úrovni brzy najdou jiné zaměstnání. Dohodnuté odstupné jim během hledání nové práce poskytne oporu.“

TONA a TONA-EXPERT budou podle Radovana Suka i nadále představovat klíčové obchodní značky společnosti Stanley Black & Decker.

Starosta Peček Milan Urban věří, že se do konce roku situace vyřeší tak, aby byl znám nový majitel a strojírenská výroba mohla (v jiném odvětví) probíhat.

Připouští zároveň, že neobnovení výroby by Pečky a okolí co do nezaměstnanosti značně zasáhlo.