O podobě Českého Goodwillu spolurozhoduje veřejnost, projekt je totiž primárně založen právě na jejích nominacích. Zapojte se také a nominujte do konce června podnikatele nebo společnost, kterých si vážíte. Překvapíte a potěšíte firmy, které ke svému podnikání přistupují odpovědně, již samotná nominace je pro ně totiž tím největším uznáním a odměnou za jejich každodenní dřinu.

„Byla jsem velmi překvapená, že jsem se dostala mezi obrovské firmy a zároveň potěšená, že si třeba možná i někdo všiml mé práce," řekla Martina Načeradská, veterinární lékařka, kterou za její vynikající přístup a osobní nasazení v boji proti týrání zvířat loni na ocenění Český Goodwill nominovala kolegyně.

Nominace si podnikatelé váží a vnímají ji jako uznání i odpovědnost zároveň. Michal Drahoš, spolumajitel firmy Kávy pitel, kterému se nominace dostalo od spokojeného zákazníka, uvedla: „Opravdu si velmi ceníme této nominace a cítíme i závazek vůči tomu, kdo nás nominoval." Ředitel LIGS University Pavel Makovský, kterého loňská nominace také velmi potěšila, k tomu dodal: „Neumím si představit důvod pro odmítnutí nominace."

Podnikatelé svůj závazek s hrdostí přijímají

I s vědomím vysoké odpovědnosti, která se s nominací pojí, podnikatelé svůj závazek s hrdostí přijímají. „Stačilo, abych prošel seznam nominací a oceněných v minulých letech. Lichotí mi nacházet se v této společnosti," potvrdil Jiří Antoš, zakladatel Parku Mirakulu, který se nepovažuje za programového sběratele cen a podle svých slov se skoro neustále pohybuje mezi svými zahradníky, řemeslníky a samozřejmě návštěvníky.

Nezklamat důvěru těch, kteří je nominují, a zároveň využít tuto příležitost k motivaci ostatních jsou další impulsy k přijetí nominace a účasti v projektu Český Goodwill.

To potvrdil také Otakar Moťka, předseda představenstva sázavských skláren Kavalierglass: „O tom, že v minulém období byla spousta skláren uzavřena, nebo se alespoň jejich výroba výrazně omezila, se hovořilo všude hodně. Ale o tom, že se firmě daří, zaměstnává stále více zaměstnanců, rozšiřuje výrobu, inovuje a investuje do moderních technologií, už se hovoří výrazně méně. Chtěl bych i touto cestou podpořit a nalákat mezi nás další zkušené odborníky a mistry v oboru."

Nominovat je možné do konce června

Během uplynulých dvou ročníků bylo na ocenění Český Goodwill nominováno a s účastí v projektu souhlasilo téměř osm desítek podnikatelů a firem, kterých si lidé váží. Pokud i vy máte ve vašem okolí firmu, které byste chtěli vyjádřit veřejné uznání za její odpovědný přístup k podnikání, poctěte ji vaší nominací na ocenění Český Goodwill. Nominovat je možné do konce června na internetové adrese www.cesky-goodwill.cz.

Čtěte také: Český Goodwill letos potřetí ocení firmy, kterých si lidé váží