Inkubátor by měl vyrůst v průmyslové zóně sever, poblíž firmy Cadence Innovation. Stavba si vyžádá jak investici města, tak i úvěr samotné příspěvkové organizace Podnikatelský inkubátor. Projekt je také spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Celkem by jeho stavba měla vyjít na více než 70 milionů korun. Inkubátor se má skládat ze dvou budov. V jednopodlažním objektu budou umístěny výrobní plochy, ve dvoupodlažním pak laboratoře, výstavní plochy, školící místnost, jídelna, šatny, kanceláře a jednací místnosti.