Bude se jednat hlavně o možnostech využití strukturálních fondů EU pro rozvoj cestovního ruchu ve Středočeském kraji, o rozvoji partnerství, identifikaci rozvojového potenciálu, využití kulturního dědictví pro cestovní ruch, o výměně zkušeností a navázání kontaktů mezi jednotlivými účastníky.