Čerpací stanice nabízí doplnění alternativního pohonu, na který už v Evropě nyní jezdí zhruba 40 tisíc kamionů. Jejich počty mají v blízké budoucnosti stoupat, stejně jako zájem o budování dalších podobných stanic. Tu nejnovější dobšickou, která má v rámci Evropské unie pořadové číslo 719, provozuje firma Shell.

Čerpací stanice nabízí dva výdejní stojany pro nákladní vozy. Celý objekt je vybaven nepřetržitým monitorováním a telemetrií. Pokud tahač natankuje plnou nádrž, má dojezd až 1 600 kilometrů. A především mu z výfuku neodcházejí zplodiny jako u dieselových motorů, ale čistá pára.

Z otevření čerpací stanice LNG u Dobšic na dálnici D11. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Do budoucna se počítá s tím, že stanice bude nabízet kromě LNG také BioLNG. Tedy zkapalněný plyn, který se nebude těžit, ale vyrábět chemickým procesem například ze zbytků potravin, jako to funguje u bioplynových stanic. V takovém případě se úspora emisí ještě mnohonásobně zvýší.

Jako jeden z několika způsobů, jak udělat dopravu vůči přírodě šetrnější, označil tankování LNG do kamionů ministr dopravy Martin Kupka (ODS), který se otevření stanice zúčastnil. „V Čechách jsou dekarbonizace a green deal součástí slovníku sprostých slov. My se ale chceme chovat vůči přírodě šetrněji i v oblasti dopravy, a toto je jedna z cest,“ konstatoval Kupka.

Petr Kuča ze společnosti Shell pak připomněl, že čerpacích stanic tohoto typu vzniká ročně v Evropě více stovka a směřování k BioLNG je podporovaným trendem v řadě oblastí. „V letošním roce otevře naše společnost v Německu jeden z největších evropských závodů na zkapalňování BioLNG s kapacitou 100 tisíc tun ročně, který by pomohl snížit emise uhlíku vyprodukované 4 až 5 tisíci nákladními automobily na LNG,“ řekl Kuča.

Podle ministra Kupky není přechod na zkapalněný zemní plyn u nákladní dopravy či další rozšiřování elektromobility jediným směrem, ale ke stanovenému cíli tyto šetrnější způsoby využívané i v nákladní dopravě pomohou. „Česká republika se zavázala zmírnit dopady klimatických změn a přispět k dosažení uhlíkové neutrality v EU do roku 2050. V tomto směru ministerstvo podporuje vhodný energetický mix v dopravě, včetně LNG, aby čeští dopravci měli možnost podnikat udržitelně a zůstali konkurenceschopní,“ uvedl Kupka.