Na zasedání Výkonného výboru OFS Nymburk byli předány zvláštní ocenění panu Josefu Voborníkovi a Pavlu Kubečkovi za záchranu lidského života pana Karla Bretta. „Určitě mě to překvapilo. Bylo to milé a nic takového jsem nečekal. Těší mě to, ale na prvním místě je zdraví Karla Bretta, to je důležitější než nějaká plaketa," uvedl jeden z hrdinů Pavel Kubečka.

Zvláštní ocenění předával oběma aktérům rychlého zásahu a převozu do nemocnice předseda OFS Nymburk Radomil Noll. „I mě to dost překvapilo, o ničem jsem nevěděl. Až na tom předání jsem se dozvěděl, o co jde. A také jsem ještě jednou oběma poděkoval," řekl Karel Brett.