V 9 hodin začne soutěž pro veřejnost a Sokol (soutěž družstev), od 12 hodin vypukne soutěžní Army test „Best off“ jednotlivců věkové kategorie +18, v 15 hodin začne opékání buřtů v TJ Sokol Milovice.

Podmínky družstva: 1 x dospělý od 18 let, 2 x děti do 10 let a 2 x děti 11 – 14 let.

Družstva budou hodnocena takto: nejprve se sečtou známky, čím menší tím lepší (nejlepší teoretický součet je 25). V případě rovnosti se sečtou leh-sedy dětí a ty se vydělí součtem jejich věku, čím větší výsledek tím lepší (proto je důležité dodržet věk dětí v družstvu).

Registrace družstev na starosta@sokolmilovice.cz nebo na telefonním čísle 736 525 683.