Jednalo se o klubový závod ve sportovní pistoli SP 15+15+ finále, kdy se střílí zbraní do ráže 5,6 mm. Nejdříve po pěti ranách nástřelu na mezinárodní terč, s kruhy se střílelo patnáct soutěžních ran. Po výměně terčů za tzv. figuru, jedná se o otočný terč, se opět střílelo pět ran nástřelu a potom ve třech pěti ranných seriích patnáct soutěžních ran. V této části soutěže se moc nedařilo, neboť i když je toto zařízení členům k dispozici, moc se nepoužívá.

V samotné soutěži střelec drží pistoli v ruce nabitou, připravenou k výstřelu v úhlu 45 stupňů, terč je k němu bokem. Při prvém pohybu terče střelec může ruku zvedat k zamíření a výstřelu a to vše v času tří sekund, poté se teč otáčí, tzv. zavírá. Po výstřelu střelec musí opět ruku se zbraní sklonit a po sedmi sekundách se terč znovu otáčí celou plochou ke střelci. Následně byl proveden součet platných zásahů všech střelců v této části a po výpočtu průměru zásahů se přidalo číslo sedm a kdo dosáhl tohoto výkonu postoupil do finále, které se opět po nástřelu střílelo na patnáct soutěžních ran.
Nejlépe se zde vedlo Pavlu Puldovi, který dosáhl 134 bodů, druhý byl František Litera se 125, a dále Martina Čada 111, Tomáš Vrátný 106 a Václav Hozák 89, všichni z domácího klubu. Nejhůře se vedlo křineckému Miroslavu Frckovi, který dosáhl 84 bodů.

Vítězem soutěže se stal František Litera s nástřelem 382 bodů, druhý byl Pavel Pulda s 374 a třetí Tomáš Vrátný s nástřelem 349 bodů. Vzhledem k tomu, že přálo i počasí a střelecká sezona pomalu končí, byly výsledky proti jarní soutěži vyšší, tehdy zvítězil Tomáš Vrátný s 366, druhý byl opět Pavel Pulda s 364 a třetí František Litera s 359 body.

Střelce obou klubů čekají ještě dvě soutěže, 3. a 4. kolo, kdy vzájemně mezi sebou soutěží v disciplině SP 5+30 a VP 5+15.