V Křinci se na Novoročním výstřelu sešla konkurence 25 střelců, aby se zúčastnili střelecké soutěže v disciplíně SP+VP 5+15. Jde zde spíše o pohodovou střeleckou sešlost, kdy se střelec může zúčastnit jak závodu ve střelbě z pistole sportovní, tak i závodu ve střelbě z pistole velkorážné a do konečného hodnocení je mu započítán lepší výsledek. První tři střelci obdrželi diplom, medaili a věcnou cenu dle vlastního výběru (z nabídnutých cen) a věcnou cenu si dle svého výběru odnesli i všichni ostatní střelci dle pořadí.

Závod v Křinci vyhrál za domácí klub královéměstecký Pavel Kovář se 144 body, následovaný trojicí střelců z SSK Dvory – Františkem Literou se 140 body, Tomášem Vrátným se 134 body a Petrem Starostou, jenž nastřílel 133 bodů.

V obdobném duchu proběhl i 5. ročník střeleckého klání pod názvem Tříkrálový výstřel, jehož pořadatelem byl SSK Dvory. Střelci se zde mohli zúčastnit jak střelby z pistole sportovní, tak i velkorážné, přičemž se zde ale střílelo v každé disciplíně o pět ran více (5+20) než v Křinci. Za AVZO Křinec v tomto závodu zabodoval Milan Beneš, který do terče nasázel 184 bodů, přičemž mu na paty šlapal dvorský střelec František Litera, jenž do terče nastřílel o pouhé dva body méně. Jeho oddílový kolega Pavel Pulda bral se 179 body bronz a Ladislav Hatl (rovněž SSK Dvory) obsadil s nástřelem 174 bodů čtvrtou příčku.