O hlavní cenu svedli vyrovnaný souboj hned tři mladí střelci Vránek, Mazura a Poláček, kteří dosáhli průměru 9,967 na jednu ránu. Nakonec se radoval Aleš Poláček ze Solnice, který v neděli ve vzduchové pušce 30 ran vleže nastřílel maximálně možných 300 bodů, ani jednou neminul desítku.

Středočeský kraj a město Poděbrady nejlépe reprezentoval Jan Smíšek z Poděbrad, který se ve strhujícím finále probojoval přes dva profesionály z Dukly Plzeň na první místo ve vzduchové pušce 60 ran vstoje. Výkonů ohodnocených mistrovskou výkonnostní třídou dosáhla Jana Lauermannová z Ruprechtic, Veronika Ďurišová z Dukly Plzeň a pistoláři Pavel Světlík z Dukly Plzeň a Petr Packan z Duelu Praha.

Po kratší pauze se ke střelbě z pistole vrátila a hned vyhrála Šárka Jonáková z Benešova.

Ozdobou závodu byla teprve šestnáctiletá Aneta Brabcová z Manušic, která ve vzduchové pušce 40 ran vstoje nastřílela 396 bodů. Mezi její osmiletou sestrou Karolínou a panem Chmelem starším zel věkový rozdíl padesáti pěti let. Nicméně oba nastříleli I. výkonnostní třídu.

Jako již tradičně se s velkým zájmem soutěžících setkala specialita Velké ceny, vložené závody VzPu (vleže) 60 a VzPu 3 x 20, kde si střelci připomněli disciplíny z letní malorážkové sezony a možná někteří zavzpomínali na dětské časy, kdy stříleli ze vzduchovky vleže.

Význam závodu podtrhli svou přítomností na předávání cen Danuše Netolická, vedoucí oddělení mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje, poslanec Ladislav Vomáčka a Jozef Ďurčanský, starosta města Poděbrad.