„Loňský ročník halové všestrannosti měl obrovský úspěch jak mezi diváky, tak mezi samotnými jezdci. Celkem se na start soutěže postavilo i po několika odhláškách dvacet dvojic, což u české premiéry této netradiční soutěže bylo nad naše očekávání," uvedl ředitel Jezdeckého festivalu na výstavišti v Lysé nad Labem Josef Malinovský.

Halová všestrannost se jezdí jako tzv. Derby, tedy parkur s využitím terénních skoků, kterých musí být nejméně polovina. Konkrétní soutěž v Lysé nad Labem je vypsaná s výškou překážek do 105 centimetrů, což otevírá cestu na start vyššímu počtu jezdců a koní, a to i těch, kteří se na všestrannost přímo nespecializují.

Jezdci i diváci se mohou na halovou všestrannost těšit ve čtvrtek 23. března. Bude se jednat o poslední soutěž dne, která začne v 16 hodin. Šanci dorazit tak budou mít i ti, co mají během dopoledne a brzkého odpoledne pracovní povinnosti.

PROGRAM

Čtvrtek:
9.00 hodin – skokové soutěže, 13.00 – skokové soutěže – finále zimního Jezdeckého poháru, 16.00 – soutěž ve všestrannosti Halové derby.

Pátek:
9.00 – skokové soutěže vč. soutěže dvoučlenných týmů JUMP TEAM, 14.00 – skoková soutěž Grand Prix Czech Equestrian Teamu, 16.00 – Pony-games.

Sobota
(prodej vstupenek od 8.00 hodin): 8.00 – drezurní soutěže, 12.30 – přehlídka plemenných hřebců, 13.00 – voltižní soutěže, 17.30 – ukončení denního programu (uzavření haly C), 18.00 – otevření haly C pro vstup na večerní program (POZOR – pro tuto část je samostatné vstupné!), 18.30 – skoky MINI-MAXI, JUMP and DRIVE, SHOW PROGRAM.

Neděle
(prodej vstupenek od 8.00 hodin): 8.00 – vozatajské soutěže – hobby dvojspřeží, dvojspřeží pony, finále zimního Jezdeckého poháru – jednospřeží, 12.00 – vozatajské soutěže – finále zimního Jezdeckého poháru – dvojspřeží, čtyřspřeží.