Je tomu asi rok, co jste nám studijní obor představoval. Kam se vše posunulo? Vidíte už první výsledky?

Jsem rád, že mohu veřejně zhodnotit náš průlomový školní rok, kterým jsme nastartovali naše dlouholeté snažení. Na naší škole (Gymnázium, Střední odborná a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov), v oboru management sportu, připravujeme studenty tak, aby se dobře pohybovali ve světě managementu a měli větší rozhled i ve světě sportu. Posun je obrovský. Hlavní úspěch, který bych chtěl na úvod zdůraznit, je ten, že v následujícím školním roce 2023/2024 otevíráme samostatnou třídu, právě těchto sportovních manažerů. O studium byl velký zájem a bohužel jsme museli uchazeče i odmítat.

Čemu přisuzujete tento progres?

Rozhodně ve velké rozmanitosti a atraktivitě studia. Snažíme se našim studentům dopřát ,,vše po čem touží“. Slibovali jsme zajímavé praxe, besedy, akce, licence, které zpestří výuku. Jak jsme slíbili, tak jsme udělali. Založili jsme studijní fond, který veškeré snažení ještě finančně podpořil. Žáci se dostali na akce SK Slavia Praha, na krásnou basketbalovou akci partnera Sport-Invest, kterou pro základní školy celé republiky zaštiťovala slavná NBA, pomocnou ruku jsme podali i na Olympiádě dětí a mládeže, kterou pořádal Královéhradecký kraj.

Mluvíte o studijním fondu, co si pod tím můžeme představit?

Studijní fond je sponzorský školní fond, do kterého může přispět kdokoliv, jakýmkoliv obnosem. Tyto peníze používá škola jako finanční výpomoc při akcích, které jsou finančně zatěžující. Abych byl konkrétní, v zimě vysíláme studenty na kurz instruktora lyžování, který je certifikovaný organizací APUL. Tento kurz škola prostřednictvím studijního fondu hradí studentům ze tří čtvrtin. Uvedu ještě další příklad. Studentům, kteří v rámci školy absolvovali FAČR licenci C, byl tento certifikát uhrazen v plné výši. Rozumíme tedy i těžké době a tímto fondem chceme studentům a potažmo jejich rodičům pomoci a nebránit v rozvoji. Touto cestou všem sponzorům moc děkujeme.

Zmínil jste se o trenérské licenci. Zkuste čtenářům, případným budoucím studentům, či uchazečům vše přiblížit?

Ono to je v podstatě velmi jednoduché. Jako bývalý fotbalista, nyní fotbalový trenér, mám k tomuto sportu vybudovaný určitý vztah. Vím, že chybí kvalitní, vzdělaní trenéři a to hlavně u mládeže, kde je, podle mého názoru, těchto schopných lidí nejvíce potřeba. Snažíme se pomoci vytvořit prostředí pro to, aby i dnešní aktivní fotbalisté/fotbalistky mysleli na to, že mohou trénovat a vést malé fotbalisty. Jsem rád, že se to podařilo a hned ve startovacím roce máme absolventy, kteří již jsou držiteli C licence. Mnozí se už zapojili do koloběhu a trénují v regionálních klubech.

Jaké máte plány na tento rok a do budoucna?

Nabrali jsme podstatně více studentů a nechceme zůstávat pouze u slibů. Našim cílem je hlavně uspokojit jejich představy. Celý školní rok už plánujeme a snažíme se ho poskládat tak, aby byl zajímavý, atraktivní a přínosný do života každého studenta. Je ovšem pouze na nich, jakou cestou se vydají a jak moc benefity školy zúročí. Pevně doufám, že všichni budou spokojení. My už se na nový školní rok moc těšíme.