V právě skončené sezoně jste se probojovali až do play off. Asi je to pro nově složený tým docela velký úspěch, že?
Ano, souhlasím. Na začátku jsme o tom, že bychom mohli hrát play off, vůbec neuvažovali. Byl to spíše takový vysněný cíl týmu a podařilo se.

Čekal jste, že můžete skončit na lichotivém sedmém místě?
Osobně jsem to nečekal a připravoval jsem se spíše na boj o záchranu.

Našel byste přece jen nějaké problémy nebo nedostatky po premiérové sezoně v první lize?
Samozřejmě. Problémů bylo hodně, ale podařilo se nám je nějak překonat. Do budoucnosti je po sportovní stránce hodně co zlepšovat. I v našich podmínkách musí mít tým jasnější kontury, hráči i my musíme být náročnější po všech stránkách. Je nutné tým více sladit, dát ho dohromady a mít větší sounáležitost s týmem. Něco se v tomto směru už událo. Musím říci, že na prvopočátek to byl opravdu dobrý sport s krásným výsledkem.

Nyní vás čeká delší pauza. Jak bude vypadat a jak se budete připravovat na další sezonu?
Pauza je sice dlouhá, ale nyní máme určitou jistotu v tom, že další sezonu můžeme pokračovat v obdobném stylu v první lize. Další sezona se připravuje a tým bude v tomto přechodném období i nadále trénovat a sportovně se připravovat. Organizačně se také nyní pracuje, abychom vše zajistili. Práce je dost. Navíc někteří hráči trénují s extraligovým týmem VK Karbo Benátky nad Jizerou.

Vy jste v sezoně spolupracovali právě s Benátkami. Jak spolupráce probíhala, jak jste s ní byli spokojeni a co vám přinesla?
Tuto variantu jsem považoval za jedinou schůdnou pro fungování obou týmů a jasně se ukázalo, že tato cesta byla správná. Být konkurenti v takto malém regionu by byl velký a především zbytečný přepych. Moje angažovanost v obou volejbalových klubech vyznívá prospěšně pro obě města i pro region.

Budete i nadále s tímto klubem spolupracovat?
Určitě ano. Vše pokračuje nadále a věřím, že se spolupráce bude prohlubovat i v oblasti mládeže, kde nám dorůstají obstojní mladí hráči.

Budete se snažit také o posílení mužstva nebo se budete spoléhat na hráče, kteří odehráli uplynulou sezonu?
Bude to kombinace obou variant. Někteří hráči odejdou a už nyní přemýšlíme o doplnění týmu. Změny nastanou i z důvodu náročnosti. Chceme být náročnější v tréninku a tady se ukáže, kdo do volejbalu chce jít se zaujetím.

Nymburský volejbal ale není jen mužstvo dospělých. Jak se vám daří naplnit počty dětí v mládežnických družstvech? A kolik družstev mládeže vůbec máte?
Toto je druhá a pro mě důležitější stránka nymburského volejbalu. Práce s mládeží má význam a propojení na družstvo dospělých je pouze v motivaci mládeže soutěžit a vidět, kam směřovat. Nastartovaný systém mládežnického volejbalu se rozjel výborně. Základnu dětí a mládeže máme slušnou, kolem sto deseti  dětí a stále se rozšiřujeme. Volejbal má v Nymburce tradici a nyní je i dobře organizován s jasným zaměřením s jasným řízením klubu. Hrajeme soutěže ve všech mládežnických kategoriích, vyjma juniorské kategorie. Do juniorů nám musí mládež teprve dorůst, jelikož se volejbal v Nymburce nově nastartoval před sedmi lety. Tady je jasně vidět jak dlouhá to je cesta někoho vychovat a organizovat sportovní výchovu. Nyní máme v našem klubu sedm družstev a postupně se nám daří děti do klubu doplňovat.

Mnoho klubů všech možných sportovních odvětví má finanční problémy. Jak jste na tom v tomto směru vy?
Samozřejmě, že je to obdobné. Osobně jsem se dohodl na vytvoření nového klubu Centrum sportu (volejbal) ve spolupráci s městem Nymburk. Tento systém je jediný schůdný pro chod sportovního výchovy. Tato spolupráce má jasná pravidla, kde na výchově i na výkonnostním volejbalu se musí podílet částečně státní (městský, krajský) sektor a druhou část si musí zajistit klub svou činností – reklamní činností, pořádáním akcí, členskými příspěvky atd. Tato spolupráce zde byla nastartována v roce 2012 s dlouhodobou vizí. Je však otázkou, jak tato pravidla dlouho vydrží. Já věřím, že je společenskou povinností nás všech – klubu, města, kraje, státu i ostatních – se postarat o mladou generaci a nabídnout jim možnost vyžití.  V případě výpadku jednoho článku se systém ihned rozpadne, což je logické. Něco vybudovat trvá léta, ale něco zbořit trvá jen několik minut. Bohužel i tuto zkušenost mám za sebou a vím o čem mluvím.