Současně s krosem probíhal tradiční turnaj ve volejbale mužů. První byli volejbalisté z Mělníka, druhé místo obsadilo mužstvo Jiváku a třetí byli „Bydžovi číšníci".

Oslavy začaly soutěžemi dětí, kterých se zúčastnilo 38 a 10 rodinných družstev. Poté se odehrál volejbalový mač mezi vyzyvateli rodinou Bártlovou a Věchtovou proti osadníkům.

Položením kytičky u pomníčku Jana Bártla, spoluzakladatele osady, se zavzpomínalo na všechny osadníky, kteří stáli u jejího zrodu.

Poté následoval fotbalový mač mezi pozůstatky slavných jiváckých mužstev Hulha a Kopista. Po 19. hodině byl zapálen slavnostní oheň šerifkou Marcelou Martinkovou a k dobré náladě přispěla skupina Kocouři z Čelákovic, ke kterým se přidali i osadním muzikanti.

K této příležitosti byl poprvé vydán almanach o historii osady. Zahrnuje historii osady od jejího založení roku 1926 až do současnosti.

O zájmu o oslavy svědčí počet účastníků během dne, kdy se na hřišti pohybovalo hodně přes 200 osadníků a návštěvníků.