Celkem se sešlo 25 trojic. čtrnáct v kategorii Grizzly a jedenáct v kategorii Kopyt. „K vidění byly velmi kvalitní zápasy," uvedl hlavní organizátor Jiří Očenášek.

„Touto cestou bych chtěl poděkovat všem sponzorům za hodnotné ceny, které přispěly též ke kvalitě tohoto turnaje," dodal Jiří Očenášek.

Výsledky

Grizzly: 1. Český Brod (Bálek, Bálková, Gregor), 2. Réma (Štěpán, Očenášek, Očenášková), 3. MMM (Michal Motl, Milan Motl, Šimůnek).
Kopyta: 1. Světlušky (R. Svatuška, T. Svatuška, Cabrnoch), 2. Schody (Janšta, P. Dvořák, T. Dvořák), 3. Trojkopyto (Ryche-tský, Ženatý, D. Dvořák).