Trénink je od 13 hodin a začátek turnaje ve 14 hodin. Ceny jsou farmářské (kuře, vejce, výpěstky ze zahrad a polí) a samozřejmě medaile. Startovné je 80 Kč, děti mají slevu.