„Touto cestou bychom rády poděkovaly všem sponzorům, kteří se podíleli na finančním příspěvku k naší cestě do Chorvatska reprezentovat. Příspěvku si velice vážíme. Ostatní příznivce sportu bychom rády pozvaly na Sportovní ples v Nymburce dne 18. ledna 2020,“ uvedla Aneta Brynychová, vedoucí mažoretek SKP Nymburk.