Startovalo zde celkem 48 závodníků z řad dětí i dospělých. Podél Dobšického ramene mohli závodníci a návštěvníci zhlédnout výstavku o historii i současnosti organizace, kde bylo na fotografiích zachyceno vysazování ryb, výlovy rybníků nebo brigádnická činnosti.

Výstřel, který ukončil rybářské závody, dal zároveň znamení mořské panně, která vyplula na pramici i se svým převozníkem. Mořská panna se znovu do Dobšic vrátila již podruhé, právě z důvodu oslav. Proto, aby zpestřila svou krásou a ženskými vnady ukončení rybářských závodů.

Vítězem se stal Pavel Horák se 451 body a získal kaprový set, druhý byl David Matyáš s 332 body a získal feedrový set, třetí Josef Šafránek s 232 body a získal rybářské křeslo.

Celkem se ulovilo 51 kaprů a 329 ks bílé ryby. 

Ondřej Jedlička