„Ubytování a stravování měla skupina zajištěno opět perfektním zázemí penzionu, kde je hřiště s umělým povrchem na míčové hry, kde se dají provozovat i atletické disciplíny, a krytý bazén," řekla Lucie Prokešová z nymburského oddílu.

Hlavní náplní čtyřdenního pobytu byl všestranný víceboj. Celkem jednadvacet disciplín zdárně dokončili všichni.  Kromě klasických atletických disciplín, které malí atleti znají – překážkový běh, slalom, různé varianty skoku do dálky, hod medicinbalem, přeskok přes švihadlo, hod raketkou, atd. – byly připraveny i mnohé netradiční disciplíny. Přítomnost bazénu napovídala, že řada disciplín se bude odehrávat ve vodě (plavání na čas, výlov předmětů na čas či výdrž pod vodou), horský terén zase úplně nutil vložit disciplínu „pahorek", tedy běh do strmého kopce v lesním terénu. Zařazeno bylo i několik posilovacích disciplín a jelikož sportovec má být osobnost všestranně rozvinutá, jedna disciplína prověřila i paměť malých atletů.

„Ve volných chvilkách se nelenošilo, ale děti společně s trenéry hrály míčové hry. Přes občasné lehké námitky, nejen z řad dívčího osazenstva, vítězil fotbal. Fotbal se stal i stmelující aktivitou, když téměř celý nymburský tým přijal nabídku pěti mladých hráčů fotbalistů pražské Bohemky, kteří v penzionu rovněž pobývali na soustředění, a sehrál s nimi téměř vyrovnaný zápas," řekla Prokešová.

Pobyt na horách předurčil i další aktivity – pěší túra na Černou Horu, která byla po zásluze odměněna svezením lanovkou alespoň směrem dolů, či překonání potoka pomocí lan, ke kterému se k pobavení zúčastněných dětí úspěšně či méně úspěšně přidali i trenéři (někteří z nich v horku využili ledovou vodu k ochlazení, byť ne vždy dobrovolnému).

„Čtyři dny rychle utekly, po obědě došlo k vyhlášení výsledků všestranného utkání, všichni byli po zásluze odměněni a k nelibosti účastníků bylo soustředění prohlášeno za ukončené. Takže zase za rok," dodala Prokešová.