Už posedmé udělovala Nadace rozvoje občanské společnosti s partnery ocenění „Neziskovka roku“. Během slavnostního večera v pražské Malostranské besedě, kterého se účastnila starostka milovického sokola Olivie Rubášová a jednatel sokola Tomáš Chromec, v kategorii malé neziskovky vyhrály Milovice první místo.

„V konkurenci devětačtyřiceti organizací jsme se dostali do finálového kola, kterého se letos účastnilo třináct organizací,“ uvedla Olivie Rubášová.

Organizace, které se přihlásí, procházejí třemi úrovněmi hodnocení. Nejdříve musí vyplnit poměrně složitý hodnoticí formulář, na základě tohoto formuláře se vybere patnáct organizací (v letošním roce jen třináct), do kterých pak přijede hodnoticí komisař, který provádí kontrolu formuláře a úplně nakonec se vyberou tři organizace, které předstupují před hodnoticí komisi, kde se organizace prezentuje a komise hodnotí úroveň řízení organizace. „A my jsme tím vším prošli a byli jsme vybráni jako nejlepší v dané kategorii,“ měla velkou radost starostka milovické jednoty.

„Tímto bychom rádi poděkovali všem členům, ale i nečlenům Sokola Milovice, bez kterých bychom nikdy nic takového nemohli dokázat. Děkujeme! Je to pro nás velký závazek do budoucna, abychom udrželi danou kvalitu a ještě se dále zlepšovali,“ dodala Rubášová.