Oblastní kolo v Malém teamGymu se konalo v Kolíně. Poděbradský Sokol měl zastoupení družstev v kategorii I., II. i III. V první kategorii závodily dokonce dvě skupiny závodnic.

V první kategorii se umístily poděbradské gymnastky na 6. a 15. místě. V župním umístění bylo jedno družstvo malých závodnic na druhém stupni. Ve druhé kategorii obsadila děvčata krásné bronzové umístění. A v kategorii III. pak poděbradské družstvo bralo zlatý pohár.

Zástupci ze všech kategorií reprezentovali Poděbrady v Praze v oblasti západ v Malém teamGymu. Tento závod se uskutečnil v hale Sokola Královské Vinohrady. Nejmladší závodnice z první kategorie obsadily krásné šesté místo. I přes zranění gymnastky ve druhé kategorii vybojovaly zaslouženou čtvrtou příčku a ve třetí kategorii získalo družstvo z Poděbrad bronzové medaile. (sti)