Stal se druhým nejúspěšnějším oddílovým sportovcem po MUDr. Jiřím Vokněrovi. Startoval na Olympijských hrách v Římě a na několika mistrovstvích světa.

Za svou sportovní kariéru získal titul Mistra československé republiky, spoustu titulů Krajského přeborníka a až do poslední doby se zajímal o chod sportovního oddílu, kde svými radami přispíval ke zdárnému průběhu sportovní přípravy současné generace.

Čest jeho památce.

kolektiv oddílu rychlostní kanoistiky