Pochodu po okolí Kostomlat nad Labem se zúčastnilo na 250 lidí, přijížděli z okolí, ale napřiklad i z Jihlavy nebo od Plzně. Start i cíl byl situován velmi šikovně na zahrádku kostomlatské restaurace Na Place. Sešli se tu i různí pořadatelé podobných výšlapů.

„Všechno si zaznamenávám do sešitu s letáčkem. Někteří mi tam i píší, jak se jim pochod zamlouval,“ pochlubil se svou archivní knihou Zdeněk Duběnka. Ten se vítal s příchozími od vlaku, parta turistů se za ta léta už prostě zná.

Po celý den panovala přátelská atmosféra, na pochod vyšlo báječně počasí. Tak si nakonec mohli účastníci pochodu dát do svého turistického pasu další razítko.