VYBRAT REGION
Zavřít mapu

On-line rozhovor s pedagožkou Ivou Fábinovou

Iva Fábinová je spoluzakladatelka lesní školky Cílek v Pístech 
a průvodkyně dětí po volné přírodě. Z on-line rozhovoru se dozvíte o metodice výuky dětí v lesních školkách a o konkrétní práci s (vašimi) dětmi. Na dotazy čtenářů odpovídala ve čtvrtek 5. listopadu.

On-line rozhovor s pedagožkou Ivou Fábinovou

Pedagožka Iva Fábinová.

Tento rozhovor byl ukončen dne 5.11.2015
DOTAZ: Dobrý den, o lesní školce už jsem slyšela, že existuje, ale vůbec nevím, jak to v ní funguje. Můžete popsat denní aktivity dětí v tomto zařízení? Děkuji
ODPOVĚĎ:Dobrý den,
školka je v provozu od 8,00 do 16,00 hod. Součástí našeho pedagog. konceptu je dodržování rytmu dne, denního režimu. Pobyt dětí začíná předáváním dětí, výměnou informací mezi průvodcem a rodičem. Pokračujeme společným odchodem dětí k zázemí, v našem případě maringotce. Tam začínáme ranním kruhem, společným pozdravem. Následují ryze praktické činnosti. Kontrola oblečení dětí, zatápění v kamnech, nachystání stolů ke stolování... je prostor pro volnou hru a svačinu. Od 9,00 - 11,30 probíhá dopolední program, vzdělávací aktivity a výprava do terénu. V době od 11,30 do 12,30 probíhá hygiena, příprava na oběd, oběd samotný. Předávání dětí, které odcházejí a příprava k odpočinku v závislosti na ročním období. Odpolední siesta probíhá venku nebo v maringotce ve vlastních spacácích. Vyprávíme, čteme pohádku a děti, které nespí musí dát prostor těm spícím. Pravidlem je, že odpočívají všichni bez nutnosti spánku. Od 14,00 hodin do 15,30 probíhají odpolední aktivity povětšinou v okolí zázemí. Svačina a rukodělné činnosti, volná hra a individuální vzdělávaní. Funguje to tak, že děti se budí samy postupně a následné činnosti si vybírají. Protože máme skupinu, kde jsou 2.5 leté děti, které volí volnou hru a déle spí, ale také 4 - 5 ti leté se kterýma např. vypracujeme např. grafomotorická cvičení apod. Od 15,30 hodin probíhá úklid, kterého se účastní děti společně s průvodci. Jen dodám, že konkrétní denní činnosti vychází z námi vypracované Pedagogické koncepce lesní školky. Tento dokument slouží jako základní návod pro průvodce LŠ při výuce a vzdělávání dětí navštěvujících LŠ.
DOTAZ: Vím, že byl nějaký problém se schválením lesních školek. O jaký problém šlo? Co se zákonodárcům na tak úžasné věci nelíbilo?
ODPOVĚĎ:Dobrý den,
lesní školky (LŠ) nejsou běžně registrované mateřské školy, které jsou podporované (finančně) státem. Současně ale některé LŠ o registraci usilují, protože by se tak LŠ staly dostupné více rodinám (z finančních důvodů). Patří mezi soukromé zařízení. Zákonodárci se snažili nastavit pravidla zda a za jakých okolností podporovat zařízení věnující se předškolnímu vzdělávání. Klíčovým bodem sporu byla hygiena, protože z principu věci, LŠ nedosáhnou na státem stanovená hygienická pravidla provozu mateřských škol. Dalším sporným bodem bylo vzdělání pedagogů - zde je totiž pravidlem, že LŠ vycházejí často z myšlenky, že klíčovým subjektem ve vzdělávání a výchově samotná osobnost osoby, která s dětmi tráví většinu času. Nezáleží tak primárně na jejím vzdělání, nemusí to být nutně pedagog předškolního vzdělávání. Abych to shrnula, problémem je to, že naše společnost není zvyklá brát zodpovědnost sama na sebe a rodiče jsou primárně zodpovědni za výchovu a vzdělání svého dítěte, ne stát, stejně jako za své zdraví si zodpovídá každý sám ne lékař.
DOTAZ: Co musí rodiče udělat pro to, aby se jejich dítě dostalo do lesní školky? Líbí se mi moc, že jsou celý den v lese a naučí se to, co ostatní děti neznají ani na základní škole.
ODPOVĚĎ:Obecně najít si nejbližší školku v okolí např. na webu Asociace lesních mateřských škol. Osobně se spojit s provozovatelem a dojednat osobní návštěvu. Překážkou může být to, že LŠ ne vždy fungují celý týden tj. od pondělí do pátku a hlavně to, že rodiče za docházku platí. Každá LŠ má jiné podmínky. Pokud Vás zajímá konkrétně naše školka. Veškeré informace naleznete na webu: www.skolkacilek.cz.
DOTAZ: Dobrý den, zajímá mě, jak staré děti zvládají pobyt v lesní školce. Je vhodný i pro dvou či tříleté? Půl dne pohybu v lese je přece fyzicky velmi náročné. Děkuji za Vaši odpověď
ODPOVĚĎ:Dobrý den,
ano, pobyt v lese je fyzicky náročný. Děti je většinou velmi dobře zvládají, mají své vlastní mechanismy zacházení s energií. Tříleté dítě půldenní pobyt zvládá určitě. Celodenní záleží na individualitě dítěte, na celkovém životním stylu rodinu. Dvouleté děti začínají docházet do lesa v doprovodu rodičů, v naší LŠ je možné docházet na tzv. pidiskřítky - dopolední program společně s průvodcem a rodiči. Částečně je tento program propojen s programem školky, děti tak vidí starší děti v akci a postupně si na pobyt v lese zvykají. Důležitá je pravidelnost.
DOTAZ: Paní Fábinová, můžete přiblížit každodenní program dětí v lesní školce? Jaký vliv na něj má počasí? Jak řešíte zimní období? Děkuji
ODPOVĚĎ:Dobrý den,
každodenní program jsem zmínila již dřívější odpovědi. Odpovím na Vaši otázku ohledně počasí. Extrémě špatné počasí bývá opravdu zřídka. Od září letošního roku jsme měli jeden náročný týden, kdy ze čtyř deštivých dnů byl jeden opravdu náročný v tom, že nepřetržitě lilo a například stravování jsme i přesto, že máme stříšku u maringotky nebo plachtu nad stoly venku, řešili uvnitř maringotky. Ta nám slouží k odpočinku a právě k zahřátí a usušení věci.
V zimním období v místních podmínkách se opět nesetkáváme s extrémními podmínkami. V zimě a nečase je důležitá výbava, náhradní věci, teplé nápoje (termosky s čajem), pohyb. Ano, jsou děti, které jakoukoliv fyzikou nepohodu snášejí velmi špatně. Je důležité tomu předcházet. Tomu se děti postupně učí. Když si potřetí zmáčí rukavice nebo si je nechtějí obléci a jsou slzičky, následující den si je většinou vezmou a když ne napodruhé, tak potřetí zcela jistě :-)
DOTAZ: Dobrý den, může navštěvovat lesní školku autistické dítě, nebo je pro něj zcela nevhodná? Máte s autisty nějaké zkušenosti? Děkuji za odpověď
ODPOVĚĎ:Dobrý den,
za dobu trvání naší LŠ ( od září 2014) máme jednu specifickou zkušenost s dítětem se specifickou poruchou, ale o autismus jako takový se zřejmě nejedná /není diagnostikován). Konzultujeme tyto možnosti se speciální pedagožkou a především s rodiči. Jsme těmto možnostem otevřeni, protože vycházíme z přesvědčení, že LŠ je otevřena všem dětem bez rozdílu. Velmi, velmi záleží na osobní spolupráci s rodiči dítěte. Snažíme se přistupovat zcela individuálně. Např. i když je docházka pro děti do LŠ bez doprovodu rodičů (vyjma zkušebního programu a skupiny pidiskřítků), dítě se specifickou poruchu může navštěvovat školku v doprovodu rodiče nebo jen kratší dobu za jiných finančních podmínek apod.
DOTAZ: Dobrý den, lesní školka Cílek funguje druhý rok, jaké máte zkušenosti se zdravotním stavem dětí? Je celodenní pobyt venku pro dítě skutečně přínosem? Lze říct, v čem jsou "lesní" děti "zdravější" ve srovnání s těmi z klasické MŠ? Díky za odpověď
ODPOVĚĎ:Dobrý den,
po roční zkušenosti nemohu potvrdit že by děti byly "zdravější" ve srovnání s těmi z kamenných školek. To ale netvrdí ani odborné studie. Naopak je častější, že v prvním roce docházky děti marodí častěji (záněty horních cest dýchacích, rýmy, kašle ), druhým a třetím rokem bývají naopak odolnější a celkově v době kdy nastupují do školy jsou děti otužilejší a zdravotně odolnější.
Rozhodně ale trvám na tom, že pro dítě do sedmi let je celodenní pobyt venku tím nejlepším, co pro jeho zdraví můžeme udělat.
DOTAZ: Paní Fábinová, kolik dní v týdnu funguje Vaše školka? Chodí přihlášené děti každý den provozu, nebo jen občas? Kolik dní je podle Vašich zkušeností pro dítě optimální?
ODPOVĚĎ:Dobrý den,
Lesní školka Cílek je v provozu úterý - čtvrtek od 8,00 do 16,00 hodin. V pátek od 8,00 - 12,00 hodin. Nejčastější formou je docházka dvakrát týdně i s ohledem na finanční "zátěž" pro rodiče. Optimální docházku musí pro každé dítě rozhodnout jeho vlastní rodiče. Moje vlastní zkušenost se synem je docházka třikrát týdně v době, kdy mu bylo 5 - 6 let.
DOTAZ: Paní Fábinová, jak řešíte stravování dětí v lesní školce? Zajišťujete je vy, nebo je to věc rodičů? Děkuji za vaši odpověď
ODPOVĚĎ:Dobrý den,
konkrétně u nás jsou dvě možnosti. Dítě si nosí dopolední svačinu. Oběd a odpolední svačinu nám vozí z Restaurace Klíček v Poděbradech v době oběda (od 11,30 do 12,00 hodin) a rodiče si stravu platí navíc v konečném měsíčním vyúčtování. Ve druhém případě, který je taky praktikován, připravují rodiče dítěti stravu z domova včetně oběda (v termoskách v termoobale).
DOTAZ: Dobrý den, zajímá mě, jak je lesní školka financovaná a jaké řešíte s provozem případné problémy. Přemýšleli jsme s manželkou o zřízení podobného zařízení, ale odradili nás hned při prvním jednání...
ODPOVĚĎ:Dobrý den,
docházku zcela hradí rodiče dětí. Současně žádáme o dotace v různých dotačních programech. Naší aktivitu podpořilo prozatím Město Nymburk a Středočeský kraj. Kalkulace je ale provedena tak, aby školka mohla fungovat i bez dotací. Pokud by jste se potřebovali poradit o konkrétních krocích, kontaktujte mě nebo kolegyni Michaelu Sedlatou.
DOTAZ: zajímalo by mě, jestli spolupracujete také s lesními pedagogy. vím, že například jezdí do poděbradského DDM Symfonie
ODPOVĚĎ:Dobrý den,
o možnosti spolupráce s lesními pedagogy víme, zatím jsme tuto možnost odložili na dobu, kdy budeme mít skupinu starších dětí tj. čtyřletých nejlépe pětiletých. Taková skupina se nám již formuje a velmi se těším na dobu kdy budeme spolupracovat. Zatím mám na lesní pedagogy a celou koncepci lesní pedagogiky jen výborné reference a určitě se o možnosti spolupráce budeme zajímat.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT