O železniční tragédii, při níž telefonující žena vešla přímo před dobržďující vlak na nádraží v Kostomlatech jsme informovali včera. Tento týden však nescházelo mnoho a mohlo dojít ještě k rozsáhlejšímu neštěstí na kolejích, a to v Poděbradech na přejezdu u skláren.

Kritická situace nastala 
v úterý v časných ranních hodinách, kdy ještě nebylo plné denní světlo. U zavřených závor na přejezdu mezi Jiráskovou a Revoluční ulicí, tedy místem, které odděluje centrum Poděbrad od Žižkova. 
Z obou stran stály kolony vozidel. Když vlak projel a závory se začaly zvedat, řidič Renaultu stojící první ve směru od centra vjel na přejezd ve chvíli, kdy závory nebyly zcela zvednuté. Červená světla výstražné signalizace byla stále v chodu. A jak se bohužel občas stává, aniž by se závory zcela zvedly, signál z dalšího přijíždějícího vlaku způsobil, že opět začaly padat. To už byl ovšem Renault v kolejišti 
a zůstal tak v pasti.

Překvapivě jediným, kdo si uvědomil blížící se tragédii 
a reagoval, byla hlídka policejního vozu, která shodou okolností stála v koloně 
z opačného směru, tedy od Žižkova. „Zajeli s autem k závorám a jeden z policistů z obvodního oddělení v Poděbradech zvedl ručně závoru, čímž umožnil autu vyjet z kolejiště ještě před příjezdem blížícího se osobního vlaku," řekla policejní mluvčí Petra Potočná.

Řidič Renaultu sice vyvázl 
z tíživé situace, ovšem neradoval se dlouho. Bezprostředně po vyjetí z přejezdu jej policisté zastavili. „Řidiči bylo sděleno, že spáchal přestupek a na místě byl blokově pokutován," uvedla Potočná. Podle dostupných informací zaplatil 2 500 korun a přišel o 7 bodů. Vzhledem k možným následkům se však dá říci, že 
z celého maléru vyvázl poměrně lehko.

Kromě chování nedočkavého řidiče však ještě více zaráží jiný fakt. Ačkoliv z obou stran stály kolony aut, od Žižkova jich kamera zaznamenala minimálně pět, nikdo na situaci s uvíznutím vozidla nereagoval. Nevystoupil, nešel pomoci. „Je znepokojující, že nikdo neměl snahu situaci řešit. Jen díky účinnému zásahu policistů nedošlo k tragédi a osobní vlak s lidmi mohl projet," poznamenala policejní mluvčí.

Jak se tedy v podobné situaci zachovat? Pokud je uvíznuvší vozidlo v kolejišti pojízdné, pak by se řidič měl snažit vyjet za každou cenu před příjezdem vlaku. I kdyby to mělo znamenat přeražení závor. V případě nepojízdnosti vozidla je nutné okamžitě volat linku 158, protože policie může nejrychleji kontaktovat zástupce drah – dispečera – který by varoval strojvedoucího před možnou tragédií. Svědci by však měli situaci také aktivně řešit, ať už zmíněným voláním na tísňovou linku, nebo přímo tak, jak to udělal policista. Tedy ručním zvednutím závory.

Ani se nechce domýšlet, co by nastalo v poděbradském případě, pokud by nezasáhla policejní hlídka. Kdyby skutečně došlo ke střetu projíždějícího vlaku s vozidlem 
v kolejišti, řidič by se dopustil trestného činu obecné ohrožení. Pokud by se ho vůbec následné vyšetřování vzhledem k možným následkům ještě týkalo.