Virus pochází z Číny (předpovězeno), na člověka přeskočil ze zvířete, protože tam panují tragické hygienické podmínky (předpovězeno). Šíření viru se nepodařilo zastavit, protože tamní vláda prvotní fázi podcenila, nebo vědomě zamlčovala skutečný rozměr problému (předpovězeno).

Cestování se zadrhlo. Vrátí se mu lesk?

Díky globalizované společnosti se pak rozšířil velmi rychle a začal mutovat, tedy páchá daleko větší paseku, než by bylo nutné (předpovězeno).

Předpovězeny pak byly také společenské důsledky. Jednotlivé vlády, díky protikorupčnímu šílení poslední dekády značně populistické, na svou první krizi zareagovaly „populisticky“ a dostatečně razantně. Prvními oběťmi se staly nejrůznější svobody, které se ještě před několika měsíci zdály neporušitelné (předpovězeno).

Nastalá ekonomická krize pak především v některých částech světa včetně České republiky povede k zesílení státního aparátu, který se paternalisticky „stará“, místo aby lidem nechal dostatečnou volnost na novou situaci reagovat. Raději velmi kontrolovaně nabídne pomoc a selektivně rozdá peníze. Výsledkem bude silný stát (předpovězeno) a slabé svobody (předpovězeno).

Superhrubá mzda je férová

Přesto je jedna jediná věc, s níž autoři sci-fi nepočítali. V knihách i filmech spadajících do pandemického žánru bývá podobný konec: lékaři v ochranných oblecích pečlivě očkují vakcínou, jejíž objev tragické chvíle ukončil a všichni se mohou těšit na návrat svobody.

Fantazie autorů sci-fi uměla předpovědět téměř vše. Jen to, že by se lidé na základě lží a blábolů na Facebooku báli vakcíny, si představit nedokázali. Zda tedy vývoj vakcíny přinese kýžený návrat k normálu, tedy není jisté. Bohužel nežijeme ve sci-fi, ale v reálném světě, který vědeckou fikci pouze připomíná.