Oficiálně v karanténě nejsou, ačkoliv o tom, že se doma rozhodně potkávají se sourozencem na vzdálenost menší než dva metry, asi nemůže být sporu.

Jenže jeden ze sourozenců prvňáčka chodí do jiné školy, dojíždí do Poděbrad. Ve chvíli, kdy škola v lázeňském městě zjistila, že mladší sourozenec jejich žáka je doma v karanténě, ihned mu pobyt ve škole zakázala taky. Tedy když to shrneme: sourozenci prvňáků v karanténě do městecké školy dál chodit smí, do poděbradské nikoliv.

Obě řešení jsou patrně v kompetencích vedení škol a obě si svůj postup obhájí. Celá situace však ukazuje, k jak absurdním situacím může docházet, když úřady, vydávající závazné pokyny, nejsou na konkrétní kroky připravené. Právě postupy v takovýchto situacích měly být před podzimním nástupem do škol sjednocené a jasně dané. Příklad se sourozenci prvňáčků z Městce je dalším zrnkem v mozaice důkazů, jak hrubě vláda a další úřady možný příchod podzimní koronavirové vlny podcenily.