Mezi letošními vyznamenanými, kteří obdrželi nejvyšší řád Českého lva, byl Karel Schwarzenberg tím nejzářivějším. V neděli nad ránem, kdy přišla ta smutná zpráva o tom, že se Karel Schwarzenberg vydal na cestu za Václavem Havlem, mě vzbudil usedavý pláč. Moje žena Lída plakala. Jako pláčete, když vám umře někdo blízký. Někdo, koho jste měli rádi, někdo, kdo vám bude moc chybět.

Patřím mezi lidi, kterým byl dán ten dar se s Karlem Schwarzenbergem neletmo mnohokrát setkat. Bylo to vždy něco neobyčejně okouzlujícího.

Protože s ním a v něm žila celá historie jeho velkého rodu. Rodu, v němž například Karel Filip ze Schwarzenbergu byl velitelem rakouského vojska, které se v Bitvě národů u Lipska podílelo na rozhodující porážce Napoleona. A třeba Felix ze Schwarzenberga rakouským ministerským předsedou, jenž prosadil na trůn Františka Josefa I. 

Pokud byl Karel Schwarzenberg v dobrém rozmaru, rád o svých předcích vyprávěl, měl v sobě znalost a moudrost, která se v něm shromažďovala díky jeho původu po staletí. Už v tom byl Karel Schwarzenberg hodnotou, lidským pokladem, který neměl v Česku ani v jeho okolí obdoby.

Karel Schwarzenberg svým životem a významem dalece přesahoval hranice české země, ale srdcem byl Čechem, jedním z největších Čechů posledního půlstoletí našich dějin.

close Karel Schwarzenberg info Zdroj: DENÍK/ Martin Divíšek zoom_in Karel Schwarzenberg

Troufám si říci a věřím, že nepřeháním, že bez Karla Schwarzenberga by nebyl Václav Havel prezidentem. Československé polistopadové svobody a prvním prezidentem českým. Svoboda by do Česka bez Karla Schwarzenberga možná nepřišla jako ona velká myšlenka, jako základ naší obnovené státní existence.

Karel Schwarzenberg ze svého vídeňského exilu návratu svobody pomáhal, jak pomáhat uměl, a byl pro nepočetné otevřené odpůrce nechutného normalizačního režimu zásadní oporou. Tak jako byl jako kancléř a přítel oporou Václavu Havlovi v jeho prezidentství.

Byl jedním z těch nemnoha, kteří vnímali bohatství jako dar konat dobré věci a politiku jako službu své zemi a občanům. Jako místopředseda vlády, ministr zahraničí, poslanec, senátor, předseda TOP 09. Jeho prezidentská kandidatura se odehrála v těch pro něj politicky asi nejsložitějších časech. 

Karel Schwarzenberg šel do této bitvy s noblesou šlechtice, který, když je třeba, jde i do bitev, které se zdánlivě nedají vyhrát. Vyvolal nadšení, z něhož pak ti, kteří ho šli volit, žili ještě dlouhé, dlouhé roky. Dodnes. Svou důstojnou porážku přijal s nadhledem, nezahořkl ani vůči Čechům, ani vůči svému soupeři Miloši Zemanovi. I v této své velkorysosti byl výjimečný.

Karel Schwarzenberg měl jistě své lidské a politické chyby a nedostatky, byl však přes ně a s nimi okouzlující, velkou, nepřehlédnutelnou postavou. Českých dějin, naší doby. Doby, která byla díky němu o mnoho lepší, než by byla bez něj. Děkujeme.