Jenže spílání dělníkům, stavební firmě a nakonec i radnici v daném případě není na místě, ať se nám to líbí nebo ne. Stavba byla započata s tím, že kabely, trubky a dráty jsou v zemi tak, jak je zakresleno v plánech. Jenže tomu tak vůbec nebylo. Sítě jsou jinde než na papíře, některé staré jsou nefunkční, jiné naopak aktivní a při nepozornosti by snadno mohlo dojít k výbuchu plynu nebo zkratu elektřiny. Což je před nemocnicí dost riskantní záležitost.

Firma tedy nepracuje a dělníci se nudí ne proto, že by byli flákači, ale protože se čeká na desítky potvrzení a razítek, jak správně postupovat u špatně uložených sítí. Když se firma podle informací z radnice pokusila některé zákonné postupy obejít a poradit si bez razítek, zarazil ji stavební dozor. Což je také v pořádku, zákony jsou zákony. I když to pro tisíce řidičů znamená stále objíždění centra města a občas čekání v kolonách.

Jediným viníkem současné situace jsou tak nepořádky v papírech a lajdáctví těch, kdo kdysi zodpovídali za uložení a zakreslení sítí před nemocnicí. Jestli se dají dohledat a potrestat, je otázka. Každopádně stavbu to nyní neurychlí, stejně jako nadávání na firmu nebo radnici. Ty jsou v tom tentokrát nevinně.