1) V anketě hlasovalo 5% obyvatel Nymburka. (Korektně samozřejmě odečtěme děti a ty, kteří nevládnou mobilním telefonem.) I tak to má do reprezentativního vzorku dost daleko. O tom, co si myslí většina místních, to nevypovídá nic. Navíc vizualizace budoucí podoby nádraží dodané Správou železnic byly matoucí. Samo vedení radnice zdůrazňovalo, že jde výhradně o bytí či nebytí samotné historické budovy. O celkové podobě nádraží se bude rozhodovat za hodně vzdálenou dobu.

2) Správa železnic naprosto zjevně tlačí na zbourání historické budovy. Už předloni na jaře po bouřlivých diskuzích oznámilo vedení radnice, že jeden z architektonických symbolů Nymburka je zachráněn a další projektování drážních institucí bude počítat s její existencí. Nestalo se, naopak přišla nedávná anketa, z jejíchž podkladů předložených veřejnosti by jen úplný hlupák nepoznal, kterou variantu Správa železnic prosazuje. Pokud byla anketa pokusem přesvědčit místní o nutnosti zbourání budovy, pak ani to se hrubě nepodařilo.

3) O něčem takovém nemá rozhodovat anonymní anketa s nepatrnou účastí. Jak píší odborníci, o takové věci se musí vést seriózní diskuze a zásadní slovo v ní musí mít majitel (Správa železnic) a právě odborníci (historici, architekti). Město pak může takovou debatu moderovat a její výstupy akceptovat. Protože, jak správně upozorňují akademici v otevřeném dopisu: „Hodnota historické architektury se neurčuje anonymními anketami - ta buď je, nebo není.“

Jak z výše uvedeného vyplývá, výsledek svérázného hlasování Správu železnic určitě nepotěší. Že by se tak urychlily kroky k samotné rekonstrukci, to se čekat nedá.