Předchozí
1 z 7
Další

Píšu, připravuji fotokroniku a zkouším koláže, říká o sobě patriot z Opolánek

Narodil se 3. května 1955 v Městci Králové. Jeho rodina patří dlouhodobě do Opolánek. „Nyní bydlíme v domě, který koupil můj pradědeček v roce 1903 a od té doby zde už žije čtvrtá generace Adamců,“ říká aktivní patriot. Jeho školní docházka začala v Opolanech, potom pokračovala v Libici. Střední vzdělání na průmyslové škole v Kolíně zakončila maturita. Následovala fakulta na pražském ČVUT. S manželkou Ivou má dvě děti a díky tomu už také tři vnoučata. „Rád se jim věnuji, vyrábím pro ně různé hračky,“ prozrazuje další oblast své činorodosti.

Drahomír Adamec.Drahomír Adamec.Zdroj: Deník/Milan Čejka

Zajímá jej historie regionu a obce Opolánky, které dříve nesly název Malé Opolany, tedy vedle těch Velkých Opolan. Do svazku čtyř obcí (Opolany, Opolánky, Kanín a Oškobrh) vstoupili Opolánkyv roce 1964. „Především chci ale říci, že Opolánky jsou mentálně úplně jiná vesnice než Opolany nebo jiné větší vesnice. Lidé tady mají k sobě daleko blíž, rozumí si a jeden druhému vždy rád pomůže. Zkrátka tady panují velice skvělé mezilidské vztahy. Dobře se to pozná když se objeví nějaká kalamita,“ říká pan Adamec.

Drahomír Adamec.Drahomír Adamec.Zdroj: Deník/Milan Čejka

Zásluhy na skvělém společenském a sportovním životě má zdejší Sbor dobrovolných hasičů, jehož je Drahomír Adamec také členem. Organizace byla založena v roce 1940 a hasiči byli vždy aktivní po mnoha stránkách.

Drahomír Adamec.Drahomír Adamec.Zdroj: Deník/Milan Čejka

Za velice důležitou považuje výtečnou mezigenerační soudržnost mezi místními. „Už se několikrát dobře ukázalo, že dobře funguje. Připomenu cyklistický výlet pro čtyři generace. Opravdu se po trase vydaly rodiče s dětmi, nechyběla vnoučata a také dědečkové s babičkami,“ popisuje ochotu místních užít si společné akce.

Z akcí v Opolánkách, které fotí místní patriot.Z akcí v Opolánkách, které fotí místní patriot.Zdroj: Drahomír Adamec

V posledních letech došlo díky hasičům k obnově některých zaniklých starých tradic. „Před covidem se ve vsi během roku uskutečnilo kolem dvaceti různých společenských akcí, určitě největší ohlas pak vzbudilo vzkříšení masopustních radovánek. Ze zmíněných aktivit pořizuji fotodokumentaci, respektive fotokroniku,“ říká aktivní senior. Nápad obnovit v Opolánkách masopustní tradici se objevil při jednom setkání v místní hospodě, spíše lze hovořit o sázce. Starý zvyk zanikl někdy v padesátých letech. „Nakonec jsem slíbil, že se ujmu funkce laufra, tedy toho, kdo masopustní průvod po obci vede a kamarád si zase sehnal masku masopustního medvěda, figury, která do průvodu vždycky patřila. A ostatní se pak už rádi připojili,“ vzpomíná na dobu před více než 10 lety.

Z akcí v Opolánkách, které fotí místní patriot.Z akcí v Opolánkách, které fotí místní patriot.Zdroj: Drahomír Adamec

První ročník masopustu se v Opolánkách konal v roce 2010. Tehdy napadlo hodně sněhu, takže se vše odehrálo v krásné zimní atmosféře. A máme na to pěkné vzpomínky. Od té doby se uskutečnilo jedenáct ročníků a masopustem opravdu žije celá obec. Přijíždějí i lidé z okolních vesnic, v průvodu se objevuje více než stovka zájemců. U mnoha domů je připraveno bohaté občerstvení, o hudební doprovod a veselí se obvykle stará skvělá kapela Blaťanka. Nechybí rychtář, pojízdná šatlava,ve které končí mnoho provinilců. Také vyhlašují dětskou soutěž o nejlepší masku. Vše nakonec vrcholí v naší hospodě. Dvanáctý ročník masopustu se nekonal, nouzový stav to bohužel nedovolil.

Z akcí v Opolánkách, které fotí místní patriot.Z akcí v Opolánkách, které fotí místní patriot.Zdroj: Drahomír Adamec

Jak už zaznělo v úvodu, Drahomír Adamec patřím také do redakční rady Zpravodaje obcí Opolany, Opolánky, Kanín a Oškobrh. „Docela mě totiž baví psát, tématicky se spíše věnuji historii, hasičům, rád fotím a často se zapojuji do většiny aktivit, takže mám vše z první ruky. Zkouším také dělat různé koláže. Za důležité považuji fakt, aby se ve zpravodaji objevovaly důležité informace ze všech čtyřech obcí. Rádi rovněž představujeme osobnosti, které jsou nějakým způsobem zajímavé. Zkrátka redakční rada dobře funguje,“ uzavírá pan Adamec.

Z akcí v Opolánkách, které fotí místní patriot.Z akcí v Opolánkách, které fotí místní patriot.Zdroj: Drahomír Adamec