Předchozí
1 z 8
Další

Jaroslav Vondruška: Hrát divadlo jsme na vojně létali vrtulníkem  

Narodil jsem se 18. 3. 1946 v Městci Králové. Po základní škole, kterou jsem začal navštěvovat v Činěvsi, po přestěhování s rodiči ukončil v roce 1960 v Libici nad Cidlinou pokračovalo studium na Střední všeobecně vzdělávací škole (dnešní gymnázium). Maturitu jsme složil v roce 1963. Další maturitní zkoušku jsem absolvoval v roce 1971 po ukončení večerního studia na Střední průmyslové škole strojní. Potom následovalo studium na Lidové konzervatoři Středočeského krajského kulturního střediska – obor režie, zakončené závěrečnou zkouškou v roce 1980. Další vzdělávání jsem absolvoval na Stavební fakultě ČVUT ukončené obhajobou a státní zkouškou v roce 1991.

Jaroslav Vondruška.Jaroslav Vondruška.Zdroj: archiv J. Vondrušky

V profesním životě jsem postupoval „od ponku až k rýsovacímu prknu“. Začal jsem jako strojní zámečník v Tatře Kolín a po šestnácti letech jsem skončil jako projektant ústředního vytápění a vzduchotechniky. V posledních letech jsem se věnoval už jen navrhování vzduchotechniky a klimatizace.

Jaroslav Vondruška.Jaroslav Vondruška.Zdroj: archiv J. Vondrušky

V průběhu let jsem se stačil oženit a mít dva syny Jaroslava a Karla Se svou ženou Helenou jsme v roce 2020 oslavili zlatou svatbu. Největší radost, která mě provází a bez které bych si nedokázal svůj živit představit, je moje žena Helena, dva synové a samozřejmě vnoučata – Anička, Vítek a Alžbětka.

Jaroslav Vondruška.Jaroslav Vondruška.Zdroj: archiv J. Vondrušky

V mládí jsem měl tři velké koníčky: ochotnické divadlo, cvičení v Sokole – speciálně sportovní gymnastiku a kouzlení - moderní magii. Protože všechny tři jsou časově náročné, musel jsem si vybrat pouze jeden z nich. Zvítězilo ochotnické divadlo. Tomu se cíleně věnuji od roku 1960, i když divadlo hraji už od čtvrté třídy základní školy. V roce 1968 jsem stál u prvních kroků, které vedly k obnovení ochotnické činnosti v Libici nad Cidlinou a vzniku Divadelního souboru Vojan. Divadlo v mém životě naprosto dominuje.

Jaroslav Vondruška.Jaroslav Vondruška.Zdroj: archiv J. Vondrušky

Ve čtvrté třídě základní školy jsme hráli pohádku Sůl nad zlato a já byl výběrčí daní. Pokud vím, měl jsem na scéně velký úspěch, jediný okamžik, kdy se diváci zasmáli. Možná to bylo tím, že místo, abych se bránil, když mě poutali, jsem dobrovolně strčil ruce do pout. Inu, věděl jsem, že mám být spoután a odveden, a tak jsem jim to usnadnil.

Jaroslav Vondruška.Jaroslav Vondruška.Zdroj: archiv J. Vondrušky

V době základní vojenské služby jsem měl možnost hrát ve dvou představeních pod režijním vedením Jiřího Datla Novotného z divadla Semafor. S nastudovanými inscenacemi jsme se také účastnili různých postupových přehlídek a zájezdů k jiným útvarům. Jednou, když jsme postoupili na nejvyšší armádní kolo soutěže do Kroměříže, se u útvaru porouchal autobus. Aby reprezentace útvaru byla zachovaná, navrhl velitel, že nás tam přepraví vrtulník. A tak se také stalo. No a od té doby vždy, když jsme jeli někam hrát své představení, byla doprava vrtulníkem přesto, že byl autobus již v pořádku.

Jaroslav Vondruška.Jaroslav Vondruška.Zdroj: archiv J. Vondrušky

Obrovským zážitkem, na který nezapomenu do smrti, je účast na mezinárodním festivalu Estivades v belgickém městečku Marche en Famenne v roce 2000 s komedií Dva muži v šachu, kdy na závěr přestavení byl potlesk ve stoje. Ten následoval i potom, když jsme přišli do přilehlé restaurace na večeři. Protože mi leží na srdci fungování ochotnického divadla celkově, tak jsem členem SČDO (Svazu českých divadelních ochotníků) od jeho založení v roce 1969. V současnosti zastávám funkci místopředsedy.

Jaroslav Vondruška.Jaroslav Vondruška.Zdroj: archiv J. Vondrušky

Za největší úspěch „na prknech, která znamenají svět“ považuji to, že jsme dokázali padesát let fungovat a rozdávat lidem radost a pohodu. Mám velkou radost z toho, že se v našem souboru (a ochotnickém divadle vůbec) objevuje stále dostatek nových mladých lidí. Práce s nimi je úžasná. Ale hlavně jejich elán mě nabíjí potřebnou energií pro další činnost.

Jaroslav Vondruška.Jaroslav Vondruška.Zdroj: archiv J. Vondrušky