Velké oslavy plánují v Poděbradech, kde Mateřské centrum Skřítek připravuje cvičení a malování pro malé děti od 2 do 6 let. Akce s názvem Zdravý pohyb se koná dnes v 10 hodin na hřišti před sokolovnou. Za nepříznivého počasí v Domě dětí a mládeže Symfonie. Od 8.30 do 11.30 hodin se pak dobrovolníci mohou připojit k žákům ZŠ U Bažantnice a studentům Eko Gymnázia při akci Úklid v Bažantnici.

Ve středu se velké oslavy Dne Země přesunou na Jiřího náměstí. Od 9 do 12 hodin se příchozí mohou těšit na bohatý program, ve kterém nebude chybět vyhlášení soutěže o nejkrásnější rozkvetlé okno Poděbrad. Stanoviště zaměřené na organický odpad z domácnosti, možnost jeho využití a návod na kompostování si pak připravila SOŠ.

Mateřské centrum Skřítek připravilo happening spojený s nalepováním víček z PET lahví. „Máme připravené prostěradlo dvakrát dva metry, na které budeme lepit víčka. Každý kontinent by měl mít jinou barvu,“ řekla Lydie Adamkovičová z MC Skřítek.

Stánky s programem pro veřejnost si připravila také Základní škola T.G.M., Eko Gymnázium nebo Svaz postižených civilizačními chorobami, který bude nabízet panenky pro UNICEF.

V 10 hodin je v plánu otevření veřejných záchodků poblíž kostela. Od 13.30 do 15 hodin pak mohou lidé vyrazit na kolonádu, kde DDM Symfonie připravuje kreslení křídami. V 17 hodin se pak u dětského hřiště v ulici V Aleji budou sázet stromy.

V Lysé nad Labem začaly oslavy už o víkendu a pokračují v sobotu 25. dubna cyklistickou exkurzí do lužních lesů a 9. května terénní exkurzí nejen do prostředí Rožďalovických rybníků.

Ve čtvrtek 23. dubna si Den Země připomenou i v Čelákovicích, kde oslavy proběhnou v mateřské škole v ulici Rumunská. Na programu bude výroba nového papíru z nepotřebného. Dílka budou vystavena na zakryté pergole podél školy.

V pátek 24. dubna se na oslavy Dne Země mohou těšit i žáci Základní školy Komenského v Nymburce. Od rána školáky čekají různé debaty s pracovníky firmy, která se zabývá tříděním odpadu a chybět nebudou ani meziročníkové hry zaměřené na toto téma.