Její choreografie nazvaná Drezura Lipicánů na hudbu Julia Fučíka celý program otevírala, diváci během něj tleskali i tanečním číslům na motivy pohádek, žáci Základní umělecké školy F.A. Šporka z Lysé nad Labem zatančili dokonce třídílnou Zlatovlásku s původní hudbou Daniela Klána, došlo ale i třeba na čerty, anděly, slavný filmový Titanic, roztančené vánoční ozdoby, varování před drogami i historické tance, které dvouhodinový pestrý program ukončily.