Se svými pracemi se tam chlubí obyvatelé domovů seniorů, klienti pečovatelských zařízení, návštěvníci klubů důchodců – ale i lidé v penzi, kteří se přihlásili samostatně. Jsou autory řady věcí, jež spousta lidí i s mnohem mladšíma rukama může jen okukovat obdivným pohledem: ručních prací, výrobků lidových řemesel, ale třeba i výtvarných děl. „Jsou krásné – a je na nich vidět, kolik času a práce jim senioři museli věnovat,“ uznale pochválila exponáty krajská radní pro oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová (ČSSD), jež se ve čtvrtek zúčastnila slavnostního zahájení.

Ocenila současně, že soutěž Šikovné ruce našich seniorů je velmi užitečná pro aktivní zapojení starších lidí – v sociálních službách se v této souvislosti používá pojmu „aktivizace“ – a zprostředkovává jim důležité sociální kontakty. „Akce propojuje seniory mezi sebou i s okolním světem,“ zdůraznila Heřmanová.

Obdobný přínos jako pro dříve narozené má podle jejích slov i pro poskytovatele sociálních služeb. Tyto organizace se v Lysé nad Labem rovněž prezentují svými expozicemi a stánky – a také pro ně je důležité, že se jejich zástupci mohou setkávat a vyměňovat si zkušenosti (nebo prostě jen jednoduše omrknout, co dělají jinde a dalo by se to napodobit, případně přizpůsobit vlastním podmínkám). V tom pomáhá i setkání poskytovatelů sociálních služeb, které kraj ve čtvrtek v Lysé nad Labem uspořádal.

Rozmanitý program je připraven i na další dny – a i když je akce zaměřena především na práci se seniory a práce seniorů, nechybí ani tvůrčí dílny určené dětem. Stejně jako ty pro dospělé nebo třeba seniorské šachy či ukázky tréninku paměti. Pátek navíc patří setkání tvůrců v hale C, v jehož rámci dojde i na slavnostní předání cen. Lesku mu dodají i pěvecká vystoupení Moniky Absolonové (od 11 hodin) a Hany Zagorové (ve 13.30); obě doprovodí Boom Band Jiřího Dvořáka.

Odborná část výstavy, pojmenovaná prostě Senior, přináší prezentaci zařízení sociální péče všech typů. Nechybějí odborné semináře, zdravotní poradny – a lze si také udělat detailní přehled o nabídce pomůcek a podpůrných služeb pro různé druhy handicapů. Hlavním zaměřením akce jsou totiž snahy překonávat překážky a žít plnohodnotný každodenní život – navzdory postižení či vyššímu věku.