Na návštěvníky skanzenu v Přerově nad Labem čeká vždy od pátku do neděle výstava Lidové Vánoce v Polabí. Scény v interiérech osmi chalup představují, jak sváteční dny i celé období od adventu až po Tři krále prožívali předkové, a o víkendových dnech vše ještě oživují ukázky tradičních řemesel.

Aktuální nabídku Polabského národopisného muzea, které funguje jako pobočka krajského muzea v Poděbradech, oceňuje předseda výboru středočeského zastupitelstva pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Zdeněk Štefek (KSČM). „Ač akce probíhá již po třicáté, je tu každý rok něco jiného, jak se pravidelně přesvědčuji,“ připomněl z vlastní zkušenosti, že kdo Přerova nad Labem zavítal za předvánoční pohodou loni či předloni, neuvidí letos totéž.

Ocenil také sobotní a nedělní programy s ukázkami nejenom předení, tkaní, pletení či paličkování, ale také práce košíkáře, dráteníčka kováře nebo řezbáře. Pochopitelně nemůže chybět výroba adventních věnců, svíček, skleněné mozaiky, ozdob ze slámy či korálků – a samozřejmě zdobení perníčků. „Děti si mohou vyrobit různé drobnosti,“ přidal Štefek návštěvnický postřeh.

Vánoční výstava ve skanzenu v Přerově nad Labem
- Chalupa z Chvalovic: starodávné přástky a dračky peří s podvečerním besedováním
- Chalupa z Draha: obchůzky barborek a lucek, mikulášský průvod
- Kuchyně: vánoční pečení a staré druhy vánočního cukroví (a to i s recepty)
- „Staročeská chalupa“: Štědrý den se všemi věštbami a pověrami, „devaterem jídel“, štědrovečerním koledováním a představením krajové vánoční hry; lidové betlémy z muzejních sbírek
- Chalupy v dolní části skanzenu: procházka časem – jak trávili vánoční svátky předkové na statku i v chaloupce v průběhu dvou minulých století (kolem roků 1860, 1890, 1910 a 1930)
- Stará škola: scéna tříkrálové koledy

Zdroj: www.polabskemuzeum.cz