17. listopad všem lidem známý jako Den boje za svobodu a demokracii, měl tentokrát v Lysé bohužel černý scénář. Statečně bojovali hlavně hasiči, neboť právě na státní svátek hořel historický dům Dohalských.

Hlavně díky hasičům se podařilo zachránit celé přízemí domu, dřevěné patro však lehlo popelem. Téměř nikdo si nedovede představit beznaděj, která takovou katastrofu provází.

"Naopak mile překvapilo, když jsme na druhý den přišli pomáhat, vyklízet a třídit hromadu věcí, kolik lidí se sešlo a dobrovolně nabídlo svou pomoc. Ať už to byli příbuzní, sousedé, kamarádi, dokonce přijeli lidé i z jiných měst. Bylo hezké vidět, že v dnešní době, kterou řídí moc peněz, touha po majetku a sobectví, stále existují lidé pro které je solidarita, pomoc bližnímu v nouzi, či jen tak nezištně přiložit ruku k dílu, stále ctností nad ctnostmi a ne jen prázdné slovo či gesto," uvedl hlavní organizátor festivalu Martin Podaný,

Město Lysá založilo transparentní účet 8248-504268369/0800, na který mohou lidé do konce března zaslat finanční podporu.

Všechna hotovost, která se na vstupném vybere, se pošle na již zmíněný účet, a bude použita k rekonstrukci historicky známého domu Dohalských.