Prodej lístků zajišťuje kancelář Sokola od pondělí do středy od 8:30 do 12 hodin. Domluva předem vhodná na telefonním čísle 604 200 186, nebo e-mail: sokolpdy@mybox.cz. Během večera se mohou přítomní těšit na bohatý doprovodný program.