„Slavníkovský den se letos také koná u příležitosti 1025. výročí násilné likvidace významného raně středověkého rodu, o kterém se zmiňuje kronikář Kosmas. Rovněž chceme připomenout 20. výročí odhalení bronzového sousoší sv. Vojtěcha a sv. Radima na akropoli slavníkovského hradiska. Máme radost, že občané, a nejenom naší obce, mají zájem o dávnou historii i současné dění a vzniká tak nová tradice,“ uvedla evangelická farářka Marta Zemánková.

Společně se starostkou obce Ivetou Myškovou pak položily u zmíněného sousoší kytice květin. Následně byl pro účastníky akce připraven bohatý program. Nejprve historik Jiří Košta nabídl přednášku Raně středověké meče. Na obecním úřadě byla otevřena Pamětní síň slavníkovské Libice. Přímo na hradisku byly pod odborným vedením Václava Šmejkala k vidění aktivní ukázky historických sečných a bodných zbraní.

Svoje činnosti zde prezentovala Diakonie ČCE. Nejmladší generace zhlédla pohádku loutkového Divadla Kozlík Dlouhý, Široký a Bystrozraký. A také se mohla zúčastnit různých her, které se vážou k dávným pověstem o Libici. Zájemci se mohli občerstvit u několika stánků a zakoupit si drobné suvenýry nebo různé výrobky regionálních prodejců. Podle slov organizátorky Marty Zemánkové se třetí ročník Slavníkovského dne bude konat o druhém zářijovém víkendu roku 2021.