Jedním z vrcholů pak byl historický průvod, který vyrazil ze zámecké brány na lázeňskou kolonádu. V jeho čele šli král Jiří z Poděbrad s chotí, kteří zdravili své aplaudující poddané shromážděné ve špalírech podél trasy.