Dvořákovo klaunství a komedianství na straně jedné, sexy projev Hrubešové na straně druhé dávaly dohromady takový mix, který návštěvníka divadla prahnoucího po výborné zábavě opravdu musel nadchnout. Řada lidí srovnává výkony Hrubešové s její předchůdkyní v této roli Janou Paulovou. Hodnocení byla různá. Sám Dvořák se však před představením při dotazu na možnost fotografovat během večera vyjádřil takto: „Zeptejte se hlavní hvězdy představení,“ a pokynul právě na Hrubešovou. Nakonec výstižné bylo hodnocení diváků na konci, kdy nechtěli dlouhotrvajícím poteskem pustit herce z pódia.