Už pěknou řádku let je to místní tradice. Na Silvestra ve tři odpoledne se vždy zaplní divadlo Na Kovárně lidmi, kteří se rozhodli část posledního dne roku strávit s objevy českého génia Járy Cimrmana.

A zároveň také s poděbradskými protagonisty Járova poděbradského ochotnického souboru. Ačkoliv letos poprvé chybělo v týmu principála Jaroslava Merty několik stálých dosavadních členů, premiéra Posla z Liptákova se uskutečnila jako tradičně od 15 hodin.

„Jako vždycky je úplně plno, obsazeny jsou i přístavky," hlásila uvaděčka paní Šrámková, bez níž by si atmosféru před představením už několik desítek let asi málokdo z místních návštěvníků divadla dovedl představit.

Foyer divadla byl vyzdoben cedulemi známými právě ze hry Posel z Liptákova. Těmi, kterými za pivo světoběžník Jára Cimrman vyzdobil liptákovskou hospodu U Sirotků. „Teplé pivo je horší než studená Němka". „Varuj se hazardu, vzpomeň si na Jardu". Lepší pivo v žaludku, nežli voda na plících". „Chlast slast."
K nápisu „Do hospody
s umytýma nohama" připsali poděbradští divadelníci „Do hospody a divadla s umytýma nohama" a sami pak nechali instalovat lavor, vodu a mýdlo pro ty příchozí, kteří by si snad nebyli jistí a chtěli si nohy umýt.

Samotné představení, které obsahuje klasické cimrmanovské referáty a také dvě hry, Posel světla a Vizionář, je natolik notoricky známé, že netřeba z něj citovat.

Jak se s cimrmanovským textem popasovali poděbradští ochotníci, to se mohou diváci přesvědčit ještě v několika reprízách v příštích týdnech a měsících. Snad lze upozornil na smrťáka, kterého hraje Jiří Nezavdal. S jeho výkonem by ti původní smrťáci 
v podání Zdeňka Svěráka nebo Ladislava Smoljaka byli dozajista spokojeni. Přijďte se přesvědčit o tom, že i se smrtkou může být pořádná legrace.