Od listopadové revoluce nás dělí 20 let. Organizátoři tato dvě kulatá výročí chtějí oslavit, a to opět v duchu 24 hodin čtení.

Vše proběhne ve foyeru Divadla Na Kovárně (pod sochou kováře). Začíná se 13. listopadu v 18 hodin a akce skončí po 1440 minutách 14. listopadu v 18 hodin. A co k vlastnímu programu? „Ten si vytváříme všichni sami. Stačí veřejnosti přečíst jakýkoliv text, kupříkladu úryvek ze své oblíbené knížky. Vítána jsou také čtení autorská. Doba jednotlivých čtení by měla být přibližně 10 minut. Dáme také příležitost různým hudebním, divadelním a krátkým filmovým předělům, které vyplní prostor mezi jednotlivými bloky,“ uvedl za organizátory Martin Vácha.

Lidé mohou také přispět k výzdobě celého prostoru formou různých uměleckých děl či fotografiemi, které se týkají listopadové revoluce 1989. „Vás, kteří chcete do tohoto poděbradského „Hyde parku“ něco osobně přinést, prosíme, usnadněte dotvoření programu nahlášením času, žánru a autora nejpozději do 10. listopadu,“ upozorňují organizátoři.

12. listopadu bude zveřejněn jmenovitý seznam a časy čtení. Vše se dozvíte z divadelních vývěsek před Českou pojišťovnou, vedle nádraží a na pekárně u Macháčků. Program bude možno najít také na www.dsj.cz. Zájemci se mohou přihlásit u Martina Váchy na 605 345 321 nebo: martvart@seznam.cz.