Sůl nad zlato. Pod tímto názvem zná pohádku 
o hodné královské dceři Marušce a zatvrzelém panu králi asi každý. Většina určitě zná i filmové zpracování pod názvem Byl jednou jeden král. 
A právě tento název si vypůjčili i opočničtí ochotníci a v sobotní premiéře představili pohádku na novém jevišti v restauraci U Českého lva.

Stejně jako v případě první premiéry, loňského uvedení Mrazíka, byl sál doslova přeplněn. „Nenoste sem už další židle, víc se jich sem nevejde,“ volal jeden z pořadatelů krátce před začátkem představení.   To se v sále s kapacitou 150 diváků už těšilo na pohádku zhruba 180 lidí.

Pokud v Mrazíkovi hrál Mrazíka skvělý Jan Tomášek, je logické, že v pohádce Byl jednou jeden král bude hrát taky krále.  A hrál báječně. Bylo evidentní, jak se snaží dodržovat i dikci Jana Wericha 
z filmu. A občas si přidal i jinou repliku. Třeba o tom, že pravda a láska nakonec zvítězí nad lží a nenávistí.

„Přiměřeně, přiměřeně…“ Pokud slyšíme tato slova, jednoznačně se vybaví postava králova sekundanta ztvárněného původně Vlastou Burianem, kterého velmi věrně napodobil opočnický mistr Věříš.

Pohádka, která trvala necelou hodinu, sklidila zasloužený bouřlivý a chvílemi skandovaný potlesk. Maruška si vzala hodného rybáře, který se stal králem a původní král se oženil s ústnatou vdovou, která jediná odmítla vydat svoji sůl.

Jak už bylo v úvodu řečeno, místní ochotníci mohli poprvé vystoupit na vlastním pódiu. Na něj získali peníze od Nadace O2 a za 31 tisíc byli konečně pořádně vidět. „Tím rozhodně nekončíme, určitě bude další pohádka,“ slíbil za soubor Lubomír Lukeš.