Zlatý odznak SČDO za zásluhy o rozvoj ochotnického divadla obdržel Tomáš Čivrný. Pro tři členy spolku, Jaromíra Rezka, Ondřeje Růžičku a Františka Svobodu, byla připravena Čestná uznání Václava Klimenta Klicpery, a to za významné zásluhy o rozvoj ochotnického divadla. Dále si Zlatého harlekýna za vynikající celoživotní činnost v amatérském divadle odnesla Marcela Hlávková.

Stejné ocenění, ale za vynikající dlouholeté zásluhy o rozvoj či organizaci divadla obdržel Milan Čejka. Třetí Zlatý harlekýn byl udělen za významné zásluhy o rozvoj ochotnického divadla v České republice Jaroslavu Vondruškovi mladšímu - im memoriam.

Díky mnohým aktivitám, úspěšné účasti na nejrůznějších přehlídkách a festivalech patří dnes libický Vojan k vyspělým souborům českého amatérského divadla. Svoje tituly uvádí nejen po celé republice, ale i v zahraničí. „V současné době má náš soubor na repertoáru šest inscenací. Poslední premiérou byla francouzská komedie Slaměný klobouk. Díky zájmu ze strany diváků se uskuteční její repríza v pátek 3. května od 19.30 v libickém kulturním domě,“ uvedl předseda spolku Jaroslav Vondruška.