Už tradičně, po více než pěti stech letech, přichází mezi obyvatele lázeňského města český král Jiří z Poděbrad, aby pozdravil své poddané.
V Poděbradech oslavili krále Jiřího
Chlebská zoo slaví 20 let. Představila i vzácné opičky langur veřejnosti
Veřejnost poprvé spatřila vzácné langury duk v ZOO