Sraz masek byl naplánován v sobotu 9. února na 11. hodinu. Před obecním úřadem už vyhrávala Polabská Blaťanka a z obecních ulic, které se před úřadem sbíhají, přicházely opravdu nejrůznější masky. Místostarosta Marek Novák dorazil v tradičně dvojjediné roli klauna a zároveň laufra masopustu. Nechyběla ani obrovská zebra, kat, krásná kočička, dobrý voják Švejk, myslivec a samozřejmě nemohl chybět ani medvěd. „Jsme rádi, že od loňska se nám medvěd rozmnožil a má už dnes s sebou i malé medvídě,“ konstatoval novinku v úvodním proslovu starosta Martin Popek.

Ten si také postěžoval, že opět nedorazil starý Žid a pobavil místní populární hláškou o „simulanten bande“. Pak už předal symbolický klíč od obce laufrovi, který jej radostně zdvihl nad hlavu a zvolal: „Čí je masopust?“ Ozvěnou mu bylo hromové: „Nááááš!!!!“
Pak už jen před začátkem průvodu připomněl všem, aby dodržovali pitný režim, všímali si svých sousedů, aby také měli co pít a hostům hojně ukazovali šatlavu tvořenou dodávkou místních hasičů, která byla také plná osvěžujících nápojů.

Jak už bylo řečeno, akci mimořádně přálo počasí. Slunce vysvitlo hned při prvních krocích, kterými průvod tradičně zamířil k „zámečku“, kde hodokvas začíná. V inkriminované ulici už místní číhali, kdy se průvod v zatáčce objeví. Když vykoukly první masky, začaly se před domy objevovat stoly a ty se bleskurychle plnily jídlem a pitím. Nechyběly lahve rumu, vaječného likéru, ale i ostřejších průzračných nápojů. Nabídka jídla byla bohatá, žádný ze sousedů se nechtěl nechat zahanbit. A tak se ochutnávalo od teplých řízečků, přes nakrájené sýry a salámy až po nejrůznější druhy koláčů. Pohostinné hospodyňky pak byly vyzvány dokola na tanec, kapela se činila a auta, která se snažila projet, musela průvodu přispět do kasičky.

Laufr a klaun Marek Novák zatím nikdy masopust nevynechal. „Já jako místostarosta obce mám radost, že stmelujeme lidi a užíváme si dobré zábavy pospolu. K dobré zábavě někdy samozřejmě patří i trocha alkoholu a dobré jídlo, před domy si zatancujeme, to všechno mi dělá radost,“ usmívá se Novák. „A pak po skončení masopustu mají ještě děti na sále místní hospody karneval.“ Patří se také dodat, že právě on je jedním z hlavních pořadatelů radovánek celého dne, což vyplývá i z jeho další funkce. „Hlavními pořadateli jsou hasiči. A já jsem starosta hasičů,“ říká stručně a jasně. Pak už se chopí skleničky s rumem.