Festival lze charakterizovat jako nesoutěžní přehlídku hudebních, tanečně sportovních a dramaticko výtvarných pódiových vystoupení mateřských škol. Zároveň jde o jejich zajímavou veřejnou prezentaci.

Přehlídka má letos za sebou sedmnáct oblastních kol, která se konala po celé České republice. Vybrané mateřské školy se představí v pátek 7. a v sobotu 8. května vždy od 13.30 při finálovém programu. „Za 15 let historie se festivalu zúčastnily desetitisíce dětí i dospělých, přesdva tisícemateřinek ze všech koutů republiky, podpořila jej řada významných osobností našeho kulturního a veřejného života, ze zahraničních hostů můžeme uvést delegaci z EU či amerického spisovatele Roberta Fulghuma,“ připomněla za organizátory Ivana Šmejdová.

Festival je určen všem mateřským školám v ČR včetně těch speciálních a předškolních zařízení, které se věnují postiženým dětem nebo dětem z problematických rodin. Dále rodičům předškolních dětí, učitelkám mateřských škol, odborníkům a pracovníkům v oblasti předškolní výchovy.

„Společnost nemá šanci posouvat se kupředu, nevěnuje-li pozornost výchově a vzdělání dětí, a to již těch nejmenších. Tam, kde stát vsadí na děti, na péči o ně, na jejich vzdělání, tam bude jednou provždy dobře. Pro děti a jejich rodiče je festival zdrojem neopakovatelných zážitků, pro učitelky může být přínosnou inspirací, pro odborníky ve školství průřezem činností mateřských škol. Z našeho regionu se ve finále představí nymburská mateřská škola Adélka a mateřská škola z Bobnic,“ doplnila Ivana Šmejdová.

Záštitu nad festivalem převzal nymburský starosta Ladislav Kutík, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová a Česká komise pro UNESCO.

Autor: Milan Čejka